Etiket: Barone Pizzini

Şarap, stil ile baloncuklar

Bir bölge, bir yöntemi, bir şarap. Diğer bir deyişle şarap. Üzüm bağları, bu bölgeyi ziyaret, Göl ve tepeler, adagiata