İşkembe…gibi davran

İşkembe… gibi davran. Annem işkembe seviyor bilmeli. Ve ben, Babam ve kardeşim, detestiamo.…